1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłania wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.
1.2. Firma ATI jest właścicielem domeny www.nadrukiati.pl. (NIP: 1231346756, REGON: 366923534). Konto bankowe: 43 1140 2004 0000 3402 7680 3540 (Bank: mBank). Siedziba firmy : Czachówek ul. Główna 49, 05-530 i Warszawa ul. Narocz 19, 02-678
1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.nadrukiati.pl, w szczególności ich opisy oraz parametry stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
2.1 Wyceny wykonywane dla klienta są bezpłatne i nie zobowiązują do skorzystania z usług firmy Nadrukiati.
2.2 Nadrukiati zastrzegają sobie możliwość zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O wszelkich zmianach oraz ich przyczynach klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W tym przypadku klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
3.1 Do realizacji zamówienia przystępujemy wówczas gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi szczegółami zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówką, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania .
b) Klient dokona 50% lub pełnej przedpłaty za zamówienie i prześle dowód nadania pieniędzy w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail biuro@nadrukiati.pl lub na e-mail osoby obsługującej zamówienie. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie będzie możliwe.
3.2. Termin realizacji podany przy wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.1
3.3. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3.4. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni robocze.
3.5. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.
3.6. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.
3.7. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje firmie, celem wykonania nadruku. Firma nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.
3.8. Zastrzegamy sobie możliwość niedostarczenia dokładnej ilości zamawianego produktu. W przypadku niedostarczenia żądanej ilości, firma zobowiązuje się do wystawienia faktury korekty oraz zwrócenia środków finansowych za niewykonane sztuki z zamówienia.
3.9 Nie ma możliwości zwracania zamówionego towaru, który został już oznakowany. Nieoznakowany towar można zwrócić tylko i wyłącznie, jeśli nie nosi on oznak użytkowania. Termin zwrotu wynosi 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty zwracanego towaru ponosi klient.
4.1. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w aspekcie niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-stu dni od odebrania towaru. Aby zareklamować towar należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@nadrukiati.pl lub na e-mail osoby obsługującej zamówienie. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.
4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.
4.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych.
4.4. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona. 
4.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta). 
4.6. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).
5.1. Każdy Klient składający dowolne zamówienie w firmie Nadruki ATI oświadcza, że przeczytał i w pełni akceptuję powyższy regulamin.
5.2 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej firmy Nadruki ATI. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

1.Wstęp

2.Zasady wysyłania wycen

3.Warunki składania zamówienia

4.Zasady składania reklamacji

5.Postanowienia końcowe

Zapytanie ofertowe

biuro@nadrukiati.pl

tel.: +48 509 201 853

Ul. Główna 49

05-530 Czachówek

Polub nas na Facebooku

NADRUKIATI.PL